Skip Navigation Links
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quang:
Tìm kiếm
Lịch công tác
Danh sách tên đăng nhập và mật mã xem điểm năm học 2015 - 2016
Kết quả thi tin học bằng A khóa 9 ngày 15/08/2015
Học sinh tiêu biểu
Chu Nhật Linh
Lớp: 9A18
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Đỗ Minh Nhật
Lớp: 9A6
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Nguyễn Phương Vy
Lớp: 9A20
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Dương Mỹ Phụng
Lớp: 8A5
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Trần Lư Văn Vũ
Lớp: 8A9
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Đào Lý Thiên Hà
Lớp: 8A18
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Dư Phạm Gia Hân
Lớp: 7A18
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Nguyễn Trọng Tín
Lớp: 7A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Nguyễn Thụy Quỳnh Giao
Lớp: 7A18
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Phạm Thành Lộc
Lớp: 6A4
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Vương Diệu Tâm
Lớp: 6A4
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Lê Đoàn Phương Anh
Lớp: 6A19
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Lê Đoàn Phương Anh
Lớp: 6A19
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Thư viện ảnh
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 29241272
Đang trực tuyến: 2135