Skip Navigation Links
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quang:
Tìm kiếm
Lịch công tác
Danh sách tên đăng nhập và mật mã xem điểm năm học 2014 - 2015
Kết quả thi tin học bằng A khóa 6 ngày 23/08/2014
Lịch công tác tuần: 22/9 - 28/9/2014 ( Tuần 6 - HK1 )
Học sinh tiêu biểu
Đàm Kiến Trung
Lớp: 7A19
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Kiều Thanh Xuân
Lớp: 7A7
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Phạm Mai Hồng Hân
Lớp: 7A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Đặng Đức Trường
Lớp: 6A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Trần Khiết Mỹ
Lớp: 6A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trương Bảo An
Lớp: 6A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Lê Đức Thành
Lớp: 8A9
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Hồ Thanh Xuân
Lớp: 8A11
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trần Bảo Anh
Lớp: 8A17
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Nguyễn Hoàng Nghị
Lớp: 9A10
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Diệp Kim Vy
Lớp: 9A3
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trần Mỹ Ngân
Lớp: 9A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Thư viện ảnh
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1257185
Đang trực tuyến: 206