Skip Navigation Links
Bạn chưa đăng nhập!
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quang:
Tìm kiếm
Lịch công tác
Danh sách tên đăng nhập và mật mã xem điểm năm học 2015 - 2016
Kết quả thi tin học bằng A khóa 9 ngày 15/08/2015
Học sinh tiêu biểu
Võ Trần Minh Ngọc
Lớp: 9A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Nguyễn Hoàng Minh Trí
Lớp: 9A6
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
HSu Bích Ngọc
Lớp: 9A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Vũ Thị Minh Châu
Lớp: 8A19
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Trần Quốc Bảo
Lớp: 8A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Nguyễn Hoàng Thái Bình
Lớp: 8A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Dương Mỹ Phụng
Lớp: 7A5
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Phạm Tấn Toàn
Lớp: 7A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Tô Tuấn An
Lớp: 7A5
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Dương Quang Chí
Lớp: 6A21
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Trương Ngọc Ngọc
Lớp: 6A21
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Nguyễn Khánh An
Lớp: 6A21
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Thư viện ảnh
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 29109649
Đang trực tuyến: 5