Skip Navigation Links
 
 
 
CÁC TIN LIÊN QUAN:
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quang:
Tìm kiếm
Lịch công tác
Danh sách phòng thi và số báo danh học kỳ 2 năm học 2013 - 2014
Lịch báo điểm đợt 2 học kỳ 2 năm học 2013 - 2014
Nộp bỗ sung hồ sơ làm Bằng A tin học
Kết quả thi tin học A khóa 4 ngày 7/12/2013
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013 -2014 lần 1
Học sinh tiêu biểu
Đàm Kiến Trung
Lớp: 7A19
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Kiều Thanh Xuân
Lớp: 7A7
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Phạm Mai Hồng Hân
Lớp: 7A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Đặng Đức Trường
Lớp: 6A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Trần Khiết Mỹ
Lớp: 6A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trương Bảo An
Lớp: 6A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Lê Đức Thành
Lớp: 8A9
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Hồ Thanh Xuân
Lớp: 8A11
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trần Bảo Anh
Lớp: 8A17
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Nguyễn Hoàng Nghị
Lớp: 9A10
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Diệp Kim Vy
Lớp: 9A3
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trần Mỹ Ngân
Lớp: 9A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Thư viện ảnh
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1225772
Đang trực tuyến: 12