Skip Navigation Links
 
 
 
CÁC TIN LIÊN QUAN:
Thành viên


Hỗ trợ
Thầy Quang:
Tìm kiếm
Lịch công tác
Danh sách tên đăng nhập và mật mã xem điểm năm học 2015 - 2016
Kết quả thi tin học bằng A khóa 9 ngày 15/08/2015
Học sinh tiêu biểu
Ngô Hoàng Anh
Lớp: 9A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Lương Anh Anh
Lớp: 9A6
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Đỗ Minh Nhật
Lớp: 9A6
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Trần Quỳnh Trúc
Lớp: 8A4
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Trần Tuấn Thông
Lớp: 8A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Trương Ngọc Như
Lớp: 8A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Ngô Kim Anh Thư
Lớp: 7A20
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Nguyễn Ngọc Minh Tâm
Lớp: 7A19
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Nguyễn Trọng Tín
Lớp: 7A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Nguyễn Trọng Tín
Lớp: 7A1
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Lê Thụy Ngọc Châu
Lớp: 6A7
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 1 khối
Lương Gia Doanh
Lớp: 6A8
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 2 khối
Nguyễn Ngọc Trúc Vy
Lớp: 6A2
Đã đạt thành tích 
Đạt danh hiệu HỌC SINH GIỎI hạng 3 khối
Thư viện ảnh
Liên kết web
Lượt truy cập
Đã truy cập: 29433762
Đang trực tuyến: 1